Zemědělství žije i v OSTAŠI
ceza avukatı

I v OSTAŠI ještě žije výkonné zemědělství.

Jsme podnik drobných vlastníků, kteří se po transformaci rozhodli v souladu se zákony ČR dál využívat naše soukromé vlastnictví v horizontálním propojení v společném podniku=družstvu. 
Dnes jsme v rámci kampaně "antibabiš" zahrnuti do skupiny velkých podniků (agrobaronů+průmyslových zemědělců),
které je potřeba diskriminačně potrestat  "zastropováním". Tedy opět politicko ekonomický s mediální podporou nátlak na naše odkapitalizování a následně úplné okradení. Jen neználkové, "cinklí" a všeznalí aktivisti si dnes můžou myslet, že v zemědělství jde hospodařit bez kompenzačních plateb na 1ha, VDJ, nebo že celospolečenský zájem se dá bez řádných kompenzací dál jen nařizovat a sankčně vynucovat.
Jsem přesvědčen, že jsme moderní podnik s vysokou prod. práce a dobrými výsledky v zemědělské produkci.
To ale nestačí, protože ani nejlepší zemědělci nemají uhrazeny své náklady a přiměřený zisk ze své produkce. S požadavky v celospolečenském zájmu je to také nespravedlivě nastavené. Deformací tržních podmínek se dosáhlo toho, že nikdo nezná skutečnou cenu svých potravin(tak organizováno v rámci sociálního smíru a nám vyčítáno). Tím se dosáhlo jen toho, že se s potravinami neskutečně plýtvá a za kompenzační platby jsme navíc politicky, ekonomicky a celospolečensky dehonestováni a diskriminováni.
Osočují nás navíc i ti, a ani se nestydí, kteří své mzdy mají 100% z veřejných zdrojů a ještě k tomu mají minimálně 30% až 50% podpory z levných potravin, na které výkonný zemědělec dostává ty kompenzační platby(dotace).

Můžeme si za to ale i sami, kdy jsme dopustili, že jedna skupina vlastníků zem. majetků se stala "lepšozemědělci"=FO, které jsou dnes politicky, ekonomicky a mediálně využíváni k diskriminaci stejně dobrých vlastníků z PO!!
Když jde o prachy, tak ani zemědělci mezi sebou neznají bratra! a to nás je cca 90tisic. (ostatní už svoji "kupku hnoje" z původu neznají, ale rádi vysírají)
Jejich organizátoři si ale často neuvědomují dopad svého černého díla, Vlastníci z PO si budou postupně s většími znalostmi nové ZP uvědomovat, že by o své majetky mohli politickými a ekonomickými nástroji nové zem. politiky definitivně přijít.

Je několik řešení = jedno dobré a dvě vynucené.
1) právo a spravedlnost = vlastnictví zem. majetků bude mít rovné právní a ekonomické podmínky u FO ale i PO, a pak bude na českém venkově klid a výroba. Hodnotícím kriteriem pak bude jen dobrý, nebo špatný hospodář)
2) atomizace = vlastníci z PO se dohodnou na atomizaci podniků v rámci maximalizace zisku kompenzačních plateb a budou se chovat jako FO. Pro dnešní "lepšozemědělce" tím ale dojde k naředění "mošničky" kompenzačních plateb.
I vlastníci z PO mají své mladé a začínající, kteří nechtějí být diskriminováni politicko úředními zásahy do svých budoucích majetků.
3) prodej podniků - než se nechat dobrovolně, novou zemědělskou politikou a jejich diskriminačními nástroji odkapitalizovat a přivést k bankrotu, je i řešení si ochránit osobní majetek odprodejem celého podniku i s půdou finančním skupinám, nebo přímo zahraničnímu kapitálu. Když nejde ochránit majetek, hospodaření a život na venkově, tak alespoň maximálně zpeněžit a posílit řady městsky žijících nezemědělců. Statutáři podniků se tím také zbaví další lečky ze zákona o korporacích, kdy jsou od 1,1,2021 hmotně i trestněprávně odpovědní za případný úpadek jimi řízených podniků. Nic na tom nemění fakt, že úpadek by byl způsoben nerovnými, diskriminačními podmínkami z vůle politiků a byrokratů v rámci nové zemědělské politiky. Asi by bylo vše jinak, kdyby i organizátoři diskriminace a majetkového útisku měli stejnou hmotně i trestně právní odpovědnost!!

Moderní podnik ZD Ostaš s 1100ha vlastní zemědělské půdy, by dozajista nebyl levnou "nevěstou".

Otázka dne pro zodpovědné a odpovědné je: 
Co je pravým smyslem politicko ekonomické diskriminace a útisku vlastníků z PO?
Proč má být soukromý vlastník v ZD Ostaš s 13 kravami,16 jalovicemi a 40ha(25vlastní+15pronajaté) a 3mio.Kč úvěrů takto trestán za to, že hospodaří komunitním způsobem s horizontálním propojením a profesionální organizací pracovních postupů diskriminován-odkapitalizován a následně okraden.
Máme stejné vlastnictví zemědělských majetků, jako mají vlastníci z FO, jen jsme si v souladu s právní  úpravou ČR zvolili jiný způsob využití svého osobního majetku, a jen za to jsme se stali "horšozemědělci"??

Lád

 

 

© Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Agrol, spol. s r.o. | člen Zemědělského svazu ČR | Cookies