Robotická stáj

Robotická stáj

ZD Ostaš Žďár nad Metují se dlouhodobě specializuje na chov dojnic a výrobu mléka. Po letech investic do RV a skladů na produkty RV, kdy proběhla kompletní modernizace výrobních prostředků a maximalizovala se produktivita práce, jsme souběžně ukládali finanční prostředky na investici do welfare dojnic. V roce 2004 jsme provedli veřejnou poptávku po produkční stáji s ustájovací kapacitou 440ks dojnic, kde hodnotícím kriteriem byly především světlo, vzduch, klid a pohoda pro zvířata a ekologické a estetické začlenění do krajiny v CHKO Broumovsko. Nabídková cena nebyla v první fázi rozhodujícím kritériem. Po nabídkách od mnoha firem a shlédnutí jejich funkčních stájí v ČR nebo i funkčních stájí v EVROPĚ, USA a Kanadě, jsme do druhého kola vybrali dvě firmy:

 • Agro Partner Soběslav s.r.o zastupující firmu s jednomístným dojícím robotem f. Lely Astronaut s nenuceným pohybem zvířat 
 • BD Tech Praha s.r.o zastupující firmu Prolion se 4 místným robotem Zenit s nuceným pohybem zvířat.(robotická dojírna)

Ze zahraničních cest do Dánska, Holandska, Německa jsme si přivezli svoji ideu o ideální stáji pro moderní chov dojnic. Návštěvami 3 robotických stájí v ČR ( Pacov, Šetbořice, a ZZN Strakonice), které byly již funkční jsme došli k přesvědčení, že již víme co a požádali jsme vybrané firmy o konkrétní nabídku včetně orientace cenové. Po konkurenčním psychologickém ovlivſování obou firem jsme se rozhodli, že naše cesta k vysněné stáji bude společná s firmou BD Tech Praha. Rozhodujícím faktorem opět ještě nebyla cena, ale větší ztotožnění firmy BD Tech s.r.o. s našimi zootechnickými představami a popravdě i dlouholetá dobrá spolupráce s majiteli firmy JUDr. Bednářem a ing.Rimnáčem, kteří vlastní i firmu STROM Praha a.s., která byla ochotna zaštítit tento projekt.

Firma předložila svoji vizi stavby a umístění do krajiny a dala pilotní cenovou nabídku realizace na stavby za maximálně 56mil.Kč. Vypracovali jsme podnikatelský záměr a požádali jsme KB Náchod o posudek na případné financování s parametry:

 • Dlouhodobý investiční úvěr
 • 48 000 000,-Kč
 • Splatnost 10-15 roků,
 • Úroky do 6%,
 • vVastní prostředky 8 000 000,-Kč uložené na dep. Účtu
 • 30% garance úvěru PGRLF
 • Dotace úroků 4,5% PGRLF 

Banka tento nadlimitní úvěr dlouho zkoumala a nám mizela naděje na začátek realizace, protože PGRLF mohl projekt podpořit pouze pokud bychom žádost podali do 18.12.04, kdy bylo poslední zasedání fondu. Analytické centrum KB zpřísnilo podmínky(splatnost jen 10roků) a další záruky, ale KB nám vystavila úvěrový příslib, a PGRLF vystavil podmíněný souhlas vázaný na vydání stavebního povolení v právní moci. Tím nastalo 19.12. úřednické tango od EIA, posudku na EIA, vyjádření dotčených orgánů, veřejné projednání projektu, nové kolečko k územnímu rozhodnutí a následně stavební povolení. 30.6.2005 bylo dobojováno, PGRLF dalo garance a dotaci úvěru, KB otevřela následně úvěr. Za 6 měsíců jsme zvládli všechny „vyjadřovačky“ a povolení. Pro mnohé úředníky rekord pro obdobnou investici, pro nás 6 měsíců tvrdé práce, kdy jsem se v pondělí a ve středu probouzel v předklonu s nataženou pravou rukou. Pravá ruka vždy byla připravena oboustranně jen k pozdravu, s tou korupcí v ČR to nevidím vůbec špatně. Je pravdou,že někdy jsem nechápal, že stejný úřad je potřeba pro stejný papír navštívit i 3x, ale nakonec jsem byl se společníky šťasten u cíle. V období prosinec 04 až červen 05 jsme precizovali projekčně a technologicky náš projekt, sepsali smlouvu o budoucí smlouvě a „Smlouvu o dodávce investice na klíč“. Měli jsme zájem oslovit regionální firmy, ale tato myšlenka se nám nakonec stala málem osudnou, protože stavební firma která vyhrála výběrové řízení nám 1.7.05, v den zahájení stavby v 10,00hod oznámila, že se na investici necítí, že vlastně nikdy plně nevěřili, že získáme stavební povolení.

Dne 12.8. firma BD Tech s.r.o. se stavebními firmami S.O.K. stavební s.r.o. Třebíč a dalšími zahájily zemní práce. Stavební práce rychle postupovaly a to i díky počasí, které nemá v naší oblasti pamětníky. Za pozornosti širokého odborného i laického okolí jsme netradiční stavbu dostali pod střechu do příchodu sněhu a mrazů. 15.11.05 v souladu s harmonogramem dodala firma Prolion z Dánska roboty. Postup výstavby si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Stručný popis robotické stáje a její funkce:

 • Kapacita - volná boxová stáj pro 400ks dojnic v laktaci
 • Dojení - dvěmi 4 místnými roboty centrálně umístěnými ve středu stáje(robotická dojírna)
 • Kancelář - umístěná nad roboty s centrálním ovládáním všech funkcí stáje (hujerovy švestičky)
 • Konstrukce haly - nerez domácí provenience, střecha jemně šedá zajišťující přírodní světlo ve stáji !!!(světlo,anti UV faktor, antimykotická úprava, nehořlavá, velká směrová střešní štěrbina) 
 • Větrání stáje boční - třídílné nafukovací janiery, štítová směrová štěrbina, společně s úhlem střechy zajišťují dokonalou výměnu vzduchu, tepelnou pohodu, zamezení orosení a úkapu kondenzované vody na dojnice. Střešní folie je upevněna kedry ve vodících lištách, každý modul samostatně vyměnitelný.
 • Lože dojnic - v zóně klidu je zastýlané upraveným separátem(sušina , pH a mikrobiologická stabilita)
 • Úklid kejdy - hydraulickými lopatami do propadel ve středu stáje pod zaroštované samočistitelné shromaždiště dojnic u robotů. Kejda je přeronovým kanálem samotížně odvedena do homogenizační jímky. Homogenizace zaručí bezproblémovou separaci kejdy na separát cca 30 % sušiny a řídkou frakci, která je uložena ve dvou krytých zemních lagunách (2x30m3) ſídkou frakci je možno použít i na hydrodynamický úklid usazenin z podroštových kanálů s protiproudním účinkem.
 • Krmná chodba - je koncipována do písmene U, tak abychom eliminovali štítové dveře v čelech stáje(pouze dvoje vrata) a minimalizovali potřebu drahých vnitrofaremních komunikací a 
  vzniku průvanu z častých větrů. Krmení se bude zakládat několikrát denně dle potřeby formou TMR, stáj má členění na dvě produkční skupiny. Snažíme se zajistit i průběžné automatické přihrnování TMR.V robotech bude lákadlem chutné granulované krmivo. Stáj je založena na nuceném pohybu dojnic, kdy srdcem je selekční branka před robotem, kde podle nastavených parametrů dochází k rozhodovacímu procesu, zda dojnice půjde ke žlabu, nebo jestli již musí projít dojícím robotem. Prostor dojícího robota je opět samostatně 
  organizován v selekční brance, která dojnici umožní odchod ke krmnému stolu, nebo do selekce k ošetření, případně ji pustí znovu do shromaždiště před robotem a to pokud se samostatně nepodojila. (dva pokusy, třetí znamená odchod do selekce). Dojnice od krmného stolu prochází do zóny klidu pouze jednosměrnou brankou, která ji neumožní návrat ke žlabu bez projití selekční brankou před roboty.(nucený trafik zvířat využívající přirozených potřeb dojnic).
 • Mléko - dojí 23hodin denně( 1hodina sanitace), plně automaticky, dojnice je vybavena aktivometrem, který ji identifikuje systému a zaručuje řadu doprovodných zootechnických výstupů. Problematické dojnice jsou ustájeny v selekčním kotci, kde očekávají rozhodnutí chovatele. Mléko je odváděno, průběžně zchlazováno a uskladněno v uskladſovací venkovní věži na 23000litrů mléka. Tato kapacita s rezervou stačí na obdenní svoz mléka.
 • Příprava stáda - 250ks VBJ ročně by mělo být připravováno v trénink boxu. 
  starší dojnice z vazných stájí – budou zaučeny úsilím ošetřovatelů, 
  nepřizpůsobivé dojnice půjdou do selekční stáje.

Tato stáj by měla být:

 • Předána ZD OSTAŠ 31.3.06
 • Zkušební provoz 10.4.06
 • Plný provoz 15.5.06
 • Kolaudace do 30.6.06

Průběh zprovoznění robotické stáje bude možné sledovat na našich www stránkách prostřednictvím online kamer, kterými bude stáj vybavena. Online přístup do stáje bude především pro potřeby techniků ZD ke kontrole funkčnosti stáje v době jejich nepřítomnosti.

© Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Agrol, spol. s r.o. | člen Zemědělského svazu ČR | Cookies