Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Družstvo hospodaří v bramborářské výrobní oblasti Polické křídové pánve v PHO II a v omezujících podmínkách hospodaření CHKO na výměře:

 1. 1 916 ha zemědělské půdy
 2. 1 578 ha orné půdy
 3. 338 ha TTP

Výrobní zemědělskou činnost provádíme v k.ú. Žďár n.M., Police n.M.,Česká Metuje, Velké Petroviče, Dřevíč, Metujka, Solovice Skalka, Javor, Dědov, Křinice a Hejtmánkovice. 
ZD má stabilní podmínky k hospodaření, nájemní smlouvy má sepsané převážně na dobu neurčitou se 7 letou výpovědní lhůtou. Stabilitu hospodaření na půdě přináší i 190ha vlastních pozemků.

 1. Řízení a organizace: 
  1. RV řídí předseda družstva ing. Jaroslav Lád. 
  2. Polní, opravárenské a servisní služby pro ŽV(krmiváři), včetně nákladní dálkové dopravy zajišťuje 14 pracovníků. Stabilitu do úseku přináší vysoká odborná způsobilost, praxe, pracovní nasazení a v neposlední řadě i spoluúčast na majetku družstva formou členství. 
 2. Odměna za práci: 
  1. Odměna za práci se řídí pracovní účastí na přiděleném množství finančních prostředků pro úsek RV. Stanovena minimální mzda ve třídě jako nároková. Rozhodující kriteria odměny jsou výkonnost, samostatnost a spolehlivost včetně ochrany družstevního majetku. Průměrná odměna je 205 tis.Kč/rok Družstvo jako členskou výhodu připlácí členům maximální daſově uznatelnou částku na penzijní a životní pojištění. 
 3. Výrobní zaměření: 
  1. RV je zaměřena především na výrobu krmiv pro rozsáhlou živočišnou výrobu. 
  2. - řepka 200 ha 
  3. - pšenice krmná 145ha 
  4. - žito potr. 80 ha 
  5. - ječ. Jarní 135 ha 
  6. - tritikále 135 ha 
  7. - oves 25 ha 
  8. - brambory kon. 30 ha 
  9. - jílek jarní sem. 20 ha 
  10. - srha sem. 30 ha 
  11. - mák 20 ha 
  12. - lupina 30 ha 
  13. - bob zrno 40 ha 
  14. - len olejný 30 ha 
  15. - kukuřice sil. 220 ha 
  16. - kukuřice zrno 40ha 
  17. - krmiva na orné půdě vojtěška, jetelotrávy, Hykor 
  18. výnosy jsou na velmi solidní úrovni v dané výrobní oblasti, která umožſují i významný prodej produkce RV na trhu komodit. 
 4. Technické zajištění RV: 
  1. Družstvo má velmi solidní strojní vybavení pro efektivní polní výrobu. 
  2. Sklízecí mlátičky Casse 
  3. ſezačku John Deer 
  4. Těžke traktory John Deer 
  5. Lehké traktory Casse 
  6. Postřikovač John Deer 
  7. Manipulátor John Deer 
  8. Secí stroj John Deer 
  9. Kamion IVECO 
  10. Přívěsné a návěsné nářadí je na solidní technické i technologické úrovni, které umožſují zvládání technologických postupů v agrotechnických lhůtách za slušných pracovních podmínek pro posádky. Slabinou je zastarala dopravní technika na dopravu produktů RV (autosoupravy)
 5. Skladování produkce: 
  1. Podnik je plně soběstačný při uskladnění produkce. 
  2. Obiloviny 3 000 tun 
  3. ſepka 800 tun 
  4. Brambory 1 500 tun 
  5. Kuk. Zrno 400 tun vlhké 
  6. Lupina+bob 400 tun vlhké 
  7. Slabinou jsou špatné uskladſovací kapacity na objemná krmiva pro ŽV. 2004 došlo k havárii sil. věží na středisku V. Petroviče, kde není náhradní možnost uskladnění. Ostatní uložiště objemných krmiv jsou zastaralé silážní jámy bez zastřešení s problematickými jímkami na odpadní vody. 
 6. Ekonomika: 
  1. 2004 a 2005 jsou ekonomicky problematické roky z důvodu nízkých výkupních cen produkce RV v ČR. Vlastní skladovací kapacity v posledních letech nepřinesly lepší zhodnocení produkce, protože trh s produkty je velmi deformován vlivy transformace zemědělství a vstupem ČR do EU a mnoha dalšími vlivy. Družstvo proto mění pro rok 2006 své zaměření v rostlinné výrobě, kdy bude ještě více posílena výroba RV ve prospěch ŽV. Pokusíme se využít znalostí z roku 2005 v pěstování, zpracování a využití bílkovinných krmiv v chovu dojnic. Cílem bude eliminace nákupu bílkovinných koncentrátů od dodavatelských firem a vlastní výroba krmných směsí.

© Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Agrol, spol. s r.o. | člen Zemědělského svazu ČR | Cookies