Živočišná výroba

Živočišná výroba

Družstvo je zaměřené na chov skotu, ve kterém dosahuje slušných výsledků v rámci okresu Náchod. V globálnějším hodnocení jsme slabší druhá liga. Do jara 2006 chováme dojnice ve starých vazných stájích z 60.let, ve špatných hygienických poměrech a s problematickou produktivitou práce. I za těchto podmínek jsme zvyšovali užitkovost a snažili se zajistit dostatečnou výši kvoty mléka, která by nám umožnila investovat do nového moderního robotnického ustájení dojnic.

 Dožívajíci stáje a ostatní faktory nám bohužel nezajistily získání vyšší kvóty na mléko než je 3 800 000 litrů mléka. Dnešní stav možnosti získání další mléčné kvóty je velmi problematická a drahá záležitost, která nás bude limitovat v dalším rozvoji podnikové strategie. V březnu 2006 bychom měli zahájit provoz v nové robotické stáji K 400 Česká Metuje, ve které budou zohledněny všechny dostupné technologické možnosti chovu dojnic.

 1. Řízení a organizace: 
 2. ŽV řídí ing. Alena Ládová 530 dojnic a odchov jaloviček zajišťovalo 18 dojičů a 4 ošetřovatelé mladého skotu. Po náběhu výroby nové stáje pro dojnice a úpravě současných provozů dle požadavků EU na welfere zvířat dojte k podstatnému zvýšení produktivity práce. Družstevní forma podniku nám umožní přes sociální program slušné vyrovnání s přebytečnými pracovníky. Důraz při výběru pracovníků do nových provozů bude kladen na chovatelské chování ke svěřeným zvířatům.
 3. Odměna za práci: 
 4. Odměna za práci u dojnic se řídí finanční účastí na tržbách za mléko. Je stanovena minimální mzda ve třídě jako nároková. Pohyblivá složka je stanovena jako % spoluúčast na zpeněžení mléka. Prohřešky proti správným chovatelským zásadám by měly být řešeny srážkami. Bohužel naše dojnice nežalují a proto management nemá dostatek průkazných faktů o porušení ošetřovatelské péče, a i proto je rozdíl v odměně mezi kvalitním ošetřovatelem a pracovníkem minimální. Součásti welfare v nové stáji bude eliminace dojnic od pracovníků, kteří rozhodně nejsou chovatelé. Průměrná odměna u dojnic je 220 tis.Kč/rok Průměrná odměna u mladého skotu je 165tis.Kč/rok Družstvo jako členskou výhodu připlácí členům maximální daſově uznatelnou částku na penzijní a životní pojištění.
 5. Výrobní zaměření: 
 6. Chov dojnic Chovné jalovice pro vlastní chov Prodej chovných jalovic cca 40-60 ks/rok. Prodej býčků telata cca 50kg Produkce embryi včetně in vitro od zabitých dojnic Využití sexovaných spermií - experimentujeme i in vitro
 7. Technické zajištění ŽV:
 8. Družstvo má velmi mizerné vybavení pro efektivní živočišnou výrobu. V roce 2005 si družstvo konečně pořídilo míchací krmný vůz CERNIN 12m3. Bohužel roztříštěnost stájí a skladovacích kapacit, technické parametry stájí(neprůjezdné) nám neumožſují plně využívat předností míchacího vozu. Zlepšení je znatelné snad jen v množství operací na dislokaci slezu. 
 9. Hodně si slibujeme od nové stáje a následných rekonstrukcí, že naplno využijeme i možnosti kontroly technologické kázně krmivářů při výrobě TMR. Od roku 2005 ZD úspěšně provozuje pojízdnou míchárnu krmných směsí pro vlastní potřebu. Po zvládnutí managementu a kázně obsluhy jsme s míchárnou velmi spokojeni. Vše ostatní v ŽV je morálně a fyzicky dožité, proto společně s našimi dojnicemi očekáváme všechny ty změny k lepšímu, které jsme si vzájemně vysnili a pro které jsme i obětovali mnoho chovných kusů, které jsme uošetřovali ve starých provozech. Finanční náročnost stavby nám nedovolila proces realizace urychlit. Čest jejich památce!!!
 10. Ekonomika: 
 11. 2004 a 2005 jsou ekonomicky velmi dobré roky pro chov mléčného skotu. Po létech se za
 12. mléko pravidelně platí a i dobrá cena. S dotační politikou posledních let je chov skotu s mléčnou produkcí v naší oblasti a s naší užitkovostí zajímavým artiklem. Mléko je pro náš podnik jednoznačně stabilizujícím faktorem. Rozvojový program družstva je založen na chovu dojnic a jejich produktech. U nové stáje bude v další etapě vybudována bioplynová stanice a v další etapě chceme zajistit ekologickou výrobu z pevné frakce bioplynové stanice tak, aby se plně eliminovaly vlivy chovu dojnic v CHKO Broumovsko. Slabým místem našeho záměru a rozvoje by byla nadále klesající cena mléka a to bez patřičných kompenzací.

© Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Agrol, spol. s r.o. | člen Zemědělského svazu ČR | Cookies